Referencie

Prieskumy a tunely

 • R2 Rožňava – Jablonov nad Turňou s tunelom Soroška (2018)
 • D1 Turany – Hubová s tunelmi Korbeľka a Havran (2019)
 • D3 Oščadnica – Čadca, Bukov s tunelom Horelica (II.profil) (2019)
 • R2 Mníchova Lehota – Ruskovce s tunelmi Humienec a Mníchova Lehota (2019)
 • R2 Zvolen západ – Zvolen Východ s tunelom Zvolen (2017)

Cestná infraštruktúra

 • Cestná infraštruktúra pre strategický park Nitra Jaguar – Land Rover (2017)
 • R2 Šaca – Košické Olšany (2018)
 • R2 Zacharovce – Bátka (2020)
 • R1 Ružomberok juh – križovatka I/18 (2020)
 • R2 Križovatka D1 – Trenčianska Turná (2020)
 • R2 Kriváň – Lovinobaňa, Tomášovce – križovatka Mýtna (2017)
 • R2 Moldava nad Bodvou – Šaca (2019)

Iné prieskumy

 • Rekonštrukcia kaštieľa, čeľadníka a parku v Rusovciach (2017)
 • Letisko Sliač – modernizácia vojenského letiska (2018)
 • Devín – IBV pri Sihoti (2017)
 • IBV Pod Lipami, Žilina-Budatín (2019)
 • Cesta III/2432 Kynceľová-Sásová-Banská Bystrica – poklesy vozovky (2018)
 • Sanácia zosuvu na ceste č.72 (I/72), Michalová (2020)

Monitoringy

 • I/57 Semetín-Bystřička, II stavba, napojení Pržna – GTM (2017)
 • R2 Kriváň – Lovinobaňa, Tomášovce – monitoring ŽP (od 2018)
 • D3 Svrčinovec – Skalité – monitoring ŽP a GTM (od 2019)
 • D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec – GTM (od 2017)
 • D1 Prešov, západ – Prešov, juh – GTM tunela Prešov (od 2017)
 • R2 Mýtna – Lovinobaňa, Tomášovce – GTM (od 2019)

Geologický dozor

 • D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec – geologický dozor zhotoviteľa (2017-2019)
 • D1 Prešov, západ – Prešov, juh – geologický dozor zhotoviteľa a geologická dokumentácia tunela Prešov (od 2017)
 • R2 Mýtna – Lovinobaňa, Tomášovce – geologický dozor zhotoviteľa (od 2019)
 • D1 Diaľničný privádzač Lietavská Lúčka – Žilina II.etapa – geologický stavebný dozor (od 2018)
 • D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka – geologický stavebný dozor (2017)

Štúdie

 • Predĺženie splavnosti vodnej cesty Otrokovice – Rohatec – vplyv stavby na vodárenský zdroj Skalica (2018)
 • I/66 Banská Bytrica – hranica kraja, smer východ (2017)
 • D2, križovatka Studienka (2018)
 • I/9 Drietoma – obchvat (2018)
 • I/67, I/66, I/77 Rožňava – Bardejovské kúpele (2019)

Publikačná činnosť

 • Engineering-geological, geotechnical and hydrogeological parameters of the Soroška tunnel rock sequences (Mineralia Slovaca, 2/2018)
 • Inžinierskogeologické a geotechnické podmienky zistené počas razenia tunela Polana, ASB,
 • Inžinierske stavby, 2018.
  Inžinierskogeologické, geotechnické a hydrogeologické pomery horninového masívu tunela Soroška, I. časť (Inžinierske stavby, 5/2019)
 • Inžinierskogeologické, geotechnické a hydrogeologické pomery horninového masívu tunela Soroška, II. časť (Inžinierske stavby, 6/2019)
 • High – precision local gravity survay along planned motorway tunnel in Slovenský Kras, Slovakia (Contribution to Geophysics and Geodesy, 2019)

Konferencie

 • Inžinierskogeologické, geotechnické a hydrogeologické pomery horninového masívu tunela Soroška (Tunely a podzemné stavby, 2018)
 • Inžiniersko-geologické a geotechnické pomery masívu Poľana (Tunely a podzemné stavby, 2018)
 • Hydrogeologické a hydrogeochemické pomery masívu tunela Okruhliak a ich vplyv na vystrojenie tunela Okruhliak (18. Slovenská hydrogeologická konferencia, 2016)
 • Nakladanie so zrážkovými vodami z povrchového odtoku v úseku diaľnice D4 Bratislava – Jarovce – Ivanka, sever (18. Slovenská hydrogeologická konferencia, 2016)
 • Interpretácia inžinierskogeologických pomerov rýchlostnej cesty R2 Šaca – Košické Oľšany, v oblasti mimoúrovňovej križovatky Ľudvíkov Dvor (Inžinierska geológia 2020)