Referencie

Prieskumy a tunely

 • D0 520 Březiněves – Satalice, s tunelmi Vinoř, Třeboradice a Veleň, Česká republika (2023)
 • D1 Turany – Hubová s tunelmi Korbeľka a Havran (2019)
 • R2 Rožňava – Jablonov nad Turňou s tunelom Soroška (2018)
 • D3 Oščadnica – Čadca, Bukov s tunelom Horelica (II.profil) (2019)
 • R2 Mníchova Lehota – Ruskovce s tunelmi Humienec a Mníchova Lehota (2019)
 • R2 Zvolen západ – Zvolen východ s tunelom Zvolen (2017)

Cestná infraštruktúra

 • D3 Žilina (Brodno) – Kysucké Nové Mesto (2021)
 • D3 Kysucké Nové Mesto – Oščadnica (2021)
 • Modernizace trati Brno – Přerov, 4. stavba, Nezamyslice – Kojetín, Česká republika (2022)
 • Cestná infraštruktúra pre strategický park Nitra Jaguar – Land Rover (2017)
 • R2 Šaca – Košické Olšany (2018)
 • R1 Ružomberok juh – križovatka I/18 (2020)
 • R2 Križovatka D1 – Trenčianska Turná (2020)

Iné prieskumy

 • Modernizácia údržbovej základne pre Dopravný podnik Bratislava, a.s – 3.etapa – Depo Jurajov dvor (2022)
 • Modernizácia údržbovej základne trolejbusov a výstavba meniarne Prešov (2022)
 • Letisko Sliač – modernizácia vojenského letiska (2018)
 • Rekonštrukcia kaštieľa, čeľadníka a parku v Rusovciach (2017)
 • Devín – IBV pri Sihoti (2017)
 • Sanácia zosuvu na ceste I/72, Michalová (2020)

Monitoringy

 • Výstavba rýchlostnej cesty S1 Bielsko-Biała – Żywiec – Zwardoň na úseku Przybędza – Milówka, Poľsko, GTM (od 2020)
 • R2 Kriváň – Mýtna, GTM (od 2020)
 • R2 Šaca – Košické Oľšany, GTM (od 2022)
 • D3 Žilina – (Brodno) – Kysucké nové mesto, privádzač, GTM (od 2022)
 • D1 Prešov, západ – Prešov, juh, GTM tunela Prešov (2017 – 2021)
 • R2 Mýtna – Lovinobaňa, Tomášovce, GTM (2019 – 2022)
 • D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec, GTM (2017 – 2020)
 • R2 Kriváň – Lovinobaňa, Tomášovce, monitoring ŽP (od 2018)
 • D3 Svrčinovec – Skalité, monitoring ŽP a GTM (2019 – 2022)

Geologický dozor

 • Výstavba rýchlostnej cesty S1 Bielsko-Biała – Żywiec – Zwardoň na úseku Przybędza – Milówka (obchvat Węgerska Górka), Poľsko, geologický dozor zhotoviteľa a geologická dokumentácia tunelov TD1 a TD2 (od 2020)
 • R2 Kriváň – Mýtna, geologický dozor zhotoviteľa (od 2020)
 • R2 Šaca – Košické Oľšany, geologický dozor zhotoviteľa (od 2022)
 • D3 Žilina – (Brodno) – Kysucké nové mesto, privádzač, geologický dozor zhotoviteľa (od 2022)
 • D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec, geologický dozor zhotoviteľa (2017-2020)
 • D1 Prešov západ – Prešov juh, geologický dozor zhotoviteľa a geologická dokumentácia tunela Prešov (2017 – 2021)
 • R2 Mýtna – Lovinobaňa, Tomášovce, geologický dozor zhotoviteľa (2019 – 2022)
 • D1 Diaľničný privádzač Lietavská Lúčka – Žilina II. etapa, geologický stavebný dozor (2018 – 2021)
 • D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka, geologický stavebný dozor (2017)

Štúdie

 • Silnice I/46 Štenberk – obchvat, Česká republika (2022)
 • I/18 Príbram – juhovýchodný obchvat, 1. časť (DÚR), Česká republika (2022)
 • I/55 Břeclav, obchvat – DÚSP, IČ – SP, Česká republika (2021)
 • Predĺženie splavnosti vodnej cesty Otrokovice – Rohatec – vplyv stavby na vodárenský zdroj Skalica (2018)
 • I/66 Banská Bytrica – hranica kraja, smer východ (2017)
 • D2, križovatka Studienka (2018)
 • I/9 Drietoma – obchvat (2018)
 • I/67, I/66, I/77 Rožňava – Bardejovské kúpele (2019)

Publikačná činnosť

 • Engineering-geological, geotechnical and hydrogeological parameters of the Soroška tunnel rock sequences (Mineralia Slovaca, 2/2018)
 • Inžinierskogeologické a geotechnické podmienky zistené počas razenia tunela Polana (Inžinierske stavby, 2018)
 • Inžinierskogeologické, geotechnické a hydrogeologické pomery horninového masívu tunela Soroška, I. časť (Inžinierske stavby, 5/2019)
 • Inžinierskogeologické, geotechnické a hydrogeologické pomery horninového masívu tunela Soroška, II. časť (Inžinierske stavby, 6/2019)
 • High – precision local gravity survay along planned motorway tunnel in Slovenský Kras, Slovakia (Contribution to Geophysics and Geodesy, 2019)
 • Hydrotermálne žilné mineralizácie v kryštaliniku Malej Fatry (Zborník abstraktov Mineralogickej konferencie Vyšná Boca 2023)

Konferencie

 • Inžinierskogeologické, geotechnické a hydrogeologické pomery horninového masívu tunela Soroška (Tunely a podzemné stavby, 2018)
 • Inžiniersko-geologické a geotechnické pomery masívu Poľana (Tunely a podzemné stavby, 2018)
 • Hydrogeologické a hydrogeochemické pomery masívu tunela Okruhliak a ich vplyv na vystrojenie tunela Okruhliak (18. Slovenská hydrogeologická konferencia, 2016)
 • Nakladanie so zrážkovými vodami z povrchového odtoku v úseku diaľnice D4 Bratislava – Jarovce – Ivanka, sever (18. Slovenská hydrogeologická konferencia, 2016)
 • Interpretácia inžinierskogeologických pomerov rýchlostnej cesty R2 Šaca – Košické Oľšany, v oblasti mimoúrovňovej križovatky Ľudvíkov Dvor (Inžinierska geológia 2020)
 • Tectonic structures and paleostress field in Mesozoic and Paleogene rocks in northwestern Slovakia (Konferencia CETEG 2020)
 • Inžinierskogeologický prieskum pre výstavbu tunelov (Seminár Tunedu – Tunelársky deň, Žilinská univerzita 2023)